Gå til hoved-indhold

Ansvar, vandspild mm.

Forbrugeransvar
Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel.
Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandværket ikke ansvarlig for,
men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål.
Vandledninger på privat grund er vandværket heller ikke ansvarlig for.


Utætte rør
Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt.
Sørg derfor for at vedligeholde din hovedhane før vandmåleren og kontroller jævnligt,
at hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen og se efter, at vandmåleren står stille.
Hvis der er problemer, bør du kontakte vandværket.

Brandhaner
I tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv.
Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til.
Har du en brandhane placeret uden for din grund, skal du sørge for, at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen.


Hovedhane/Stophane
Stophanen, som er placeret i frostfri målerbrønd ca. 1 meter fra vejskel, tilhører vandværket og skal derfor altid være til at komme til.
Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over stophanen.


Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning
Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes.
Der må ikke installeres afkalker eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.
Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør,
skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.


Check hanen før måleren
Den stophane, der er placeret før vandmåleren, drifts- og vedligeholdes af vandværket, og skal kunne fungere,
således at der kan lukkes for vandet ved udskiftning af vandmåleren.
Kan ventilen/stophanen ikke lukkes, kontaktes vandværket, som derefter foretager reparation samtidig med at måleren udskiftes.
Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationerne på ejendommen.

 

Hvem har ansvaret for vandspild?
Hvem skal betale for flytning af målerbrønd?