Gå til hoved-indhold

Meddelelser

Vores vand viser sig at være noget af det bedste der kan leveres

I henhold til Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen), er der ved en andelshaver den 8. september 2023 foretaget en analyse af vores drikkevand (Gruppe A+B parametre).

Det samlede analyseresultat kan ses under Vandanalyser o.a. - Vandanalyser. Som det fremgår af analyseresultaterne overholder vores drikkevand alle de formelle gældende krav, og der er ikke konstateret det mindste spor af hverken PFAS-stoffer, DMS eller noget som helst andet der kunne være kritisk.

Bestyrelsen er meget glade for, at vores vand igen viser sig at være noget af det bedste der kan leveres.

Nyt stof "Chlorothanil-amidsulfonsyre" kontrolleres

Meddelelsen er oprettet den 00:00 23-05-2019
Vandværket har bedt analysefirma Eurofins om at tage prøver i de 3 boringer og ved udgang fra vandværket, for at undersøge om stoffet "Chlorothanil-amidsulfonsyre".
Dette sker på opfordring fra myndighederne.
Stoffet er et nedbrydningsprodukt fra et svampemiddel, der var godkendt i Danmark fra 1982 - 2000. Det blev brugt ved dyrkning af bl.a. grønsager.
Der bliver derfor testet for, om det er sivet ned til grundvandet. Dette nye stof skal der testes for fremover.

Når analyseresultaterne foreligger, kan de ses her på hjemmesiden.
 

Analyse af Pesticid "Chloridazon"

Vandværket fik taget prøve den 29. august 2017.
Analysen fra Eurofins Miljø A/S laboratorium viser, at der ikke er "Chloridazon" i drikkevandet.
Vandværkets boringer er placeret i Kårup Skov.

Forbrugerklage

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med Vandværket for Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Husk at sikre sommerhuset mod vinterfrosten

Meddelelsen er oprettet den 00:00 17-11-2012
Husk at lukke for vandet på hovedhanen i målerbrønden, så vandskader undgås p.g.a. frost.
Tøm husets varmtvandsbeholder og vandledninger i huset, så man undgår frost sprængninger af installationerne.