Gå til hoved-indhold

Om Vandværket

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk er stiftet den 1. oktober 1959 med hjemsted i Odsherred kommune.
Initiativtagerne var repræsentanter fra Næsgårdens Grundejerforening.
Den store modernisering og udbygning skete i 1976 og sammen med det hidtidige anlæg
er der kapacitet nok til at levere vand i spidsbelastningsperioderne.
Tre vandboringer i Kårup Skov leverer konstant rent vand af særdeles god kvalitet.
En tilbygning med værksted, lager og arkiv blev etableret i 2002.

Gennem alle årerne har Næsgårdens Vandværk leveret vand til Kårup Skov Ordrup Næs Vandværk.
Dette er sket ved en samarbejdsaftale, hvor man har fordelt alle fælles udgifter.
I 2008 blev det på begge værkers generalforsamlinger besluttet at sammenlægge værkerne pr. 1. oktober 2008,
og viderefører aktiviteten under navnet ”Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk”.
Aftale om sammenlægning

Vedtægterne er vedtaget ændret på generalforsamling den 29. juli 2012 og endeligt vedtaget på eks. ord. generalforsamling den 12. august 2012.
Fra den 1. januar 2013 er det ”Andelsselskab Næsgårdens Vandværk a.m.b.a.”.
(”a.m.b.a.” betyder andelsselskab med begrænset ansvar).
Ændringen til ”a.m.b.a.” betyder, at andelsmedlemmer kun hæfter for det indskudte andelsbeløb.

I 2012 blev det vedtaget at udvide og renovere kontor- og toiletforholdene, så de svarer til tidens krav til en arbejdsplads og hygiejne.

Sammenlagt leveres vand til 1024 andelsmedlemmer.
Værket udpumper årligt ca. 45.000 m3 vand.